In dialoog gaan, dat kan je de hele dag door!

In 2018 vierden we dat Tilburg in Dialoog 10 jaar bestond. Het was tevens de laatste Week van de Dialoog vanuit de Stichting Tilburg in Dialoog. De Stichting is opgeheven en ER IS IN 2019 DUS GEEN WEEK VAN DE DIALOOG. Er zijn gelukkig wel mensen die op eigen initiatief nog dialoogtafels organiseren. En mogelijk kun je terecht in omliggende gemeenten.
Stichting Tilburg in Dialoog organiseerde in de afgelopen jaren gedurende het hele jaar op verschillende plekken, bij verschillende organisaties, met verschillende thema’s dialooggesprekken. We organiseerden diverse trainingen voor gespreksbegeleiders.
Dat de stichting Tilburg in Dialoog is opgehouden te bestaan, betekent niet dat er in en om Tilburg geen dialogen meer gevoerd zullen worden. We zijn juist van plan om de dialoog een andere plek te geven. Om daarvan op de hoogte te blijven meld je je onder aan deze pagina aan voor de nieuwsbrief . Wil jij een dialoog organiseren in je buurt, bij je club, met je vereniging, binnen je organisatie, met je stakeholders en heb je graag eerst wat meer informatie? Zoek je een gespreksbegeleider? Of wil je met een groep (minimaal 8) een gedegen training in de dialoogmethodiek volgen en zelf gaan begeleiden?
Dan kun je voorlopig nog contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
Julia van de Griendt
06-15067979