In Dialoog

In Dialoog staat aandachtig luisteren centraal. De Dialoog nodigt uit tot het delen van eigen ervaringen. We zoeken niet naar een waarheid. Door aandachtig en waarderend te luisteren naar elkaar en naar zichzelf voelen mensen zich meer verbonden met elkaar.

Dialoog is op alle mogelijke plekken en in alle mogelijke situaties in te zetten.

dialoog

De gespreksmethode

De Dialoog is een gespreksmethode waarbij mensen gedurende ongeveer 2,5 uur aan de hand van een thema ervaringen met elkaar uitwisselen en onderzoeken. Er doen 5 à 7 deelnemers aan een Dialoog mee. Onder begeleiding van een gespreksleider die in de methodiek is getraind, doorlopen ze de 4 stappen van de dialoog:

De 4 Stappen van de dialoog

  1. Kennismaken
  2. Ervaringen delen
  3. Dromen
  4. Doen

Aandachtig en waarderend luisteren betekent dat

  • je je openstelt voor het verhaal van de ander;
  • je zonder (voor)oordelen en met belangstelling luistert;
  • je vertelt vanuit je eigen ervaring;
  • je de moed hebt om eerlijk en open te vertellen.

Oorsprong van de Dag van de Dialoog

De Dag van de Dialoog werd in Rotterdam bedacht en voor het eerst georganiseerd na de aanslagen in de VS op 11 september 2001. Daar bleek dat de Dag van de Dialoog mensen dichter bij elkaar bracht, mensen nieuwe inzichten verschafte en onderwerpen boven tafel bracht die voorheen veelal onbesproken bleven.
Aan de methodiek van Nederland in Dialoog ligt Appreciative Inquiry ten grondslag.
In 2006 namen twee betrokken organisaties uit Rotterdam en Amsterdam het initiatief om het concept van de Dag van de Dialoog over te dragen aan andere steden. Tilburg in Dialoog, een initiatief van Marieke Donders en Christina Westgeest, beleefde in 2009 haar eerste editie.

Inmiddels vieren tienduizenden mensen jaarlijks in bijna 100 gemeenten in Nederland in de 1e week van november een dialoog. Op de website van Nederland in Dialoog vind je de links naar de andere dialoogsteden. Buiten deze week worden er op heel veel verschillende plaatsen frequent dialogen gevoerd over allerhande thema’s.