Stichting Tilburg in Dialoog

Op 8 april 2011 is de ‘Stichting Tilburg in Dialoog’ opgericht.
De Stichting stelde zich ten doel minimaal jaarlijks een Dag van de Dialoog te organiseren. Op 31 december 2018 is de stichting ontbonden.

Projectcoördinatie

De coördinatie van Tilburg in Dialoog was in handen van Julia van de Griendt,  06 15067979

Onze droom is dat mensen elkaar door het jaar heen op allerlei plekken, thuis, op het werk en in de vrije tijd in dialoog blijven ontmoeten.