Organisatie & partners

Stichting Tilburg in Dialoog

Op 8 april 2011 is de ‘Stichting Tilburg in Dialoog’ opgericht.
De Stichting stelt zich ten doel minimaal jaarlijks een Dag van de Dialoog te organiseren. Zij laat de organisatie over aan het projectteam.
De Stichting heeft een ANBI status: een Algemeen Nut Beogende Instelling, voor meer informatie klik hier. Het bestuur is per mail bereikbaar: info@tilburgindialoog.nl

Projectcoördinatie

De coördinatie van Tilburg in Dialoog is in handen van Julia van de Griendt.

Contact

Het projectteam is bereikbaar via email: info@tilburgindialoog.nl
en telefonisch: 06 15067979 (Julia van de Griendt)

ANBI gegevens Stichting Tilburg in Dialoog

Stichting Tilburg in Dialoog heeft de ANBI-Status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het hebben van deze status levert voordelen op als u ons financieel wilt ondersteunen: donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.  Uw giften aan onze organisatie zijn -afhankelijk van uw persoonlijke situatie- fiscaal aftrekbaar en over schenkingen of nalatenschappen hoeft de stichting geen schenkings/successierecht te betalen waardoor uw gift volledig terecht komt bij Stichting Tilburg in Dialoog.

Meer over ANBI

Hoofdpartners

Hoofdpartners zijn maatschappelijk betrokken organisaties en particulieren die de intentie hebben duurzaam betrokken te zijn bij de Week van de Dialoog en daarnaast een (substantiële) bijdrage leveren in de vorm van financiële middelen of in natura (bijv. door de inzet van enthousiaste vertegenwoordigers, de kennis en het netwerk van de organisatie, door het faciliteren van ruimtes, koffie/thee etc).

Partners

Naast bovengenoemde waardevolle bijdragen van verschillende organisaties kunnen we ook niet zonder de betrokkenheid van vele anderen die een tafel organiseren, optreden als gespreksleider of hun ervaringen delen als deelnemer. Zij vormen de kern van de Week van de Dialoog, want het draait uiteindelijk om: elkaar in openheid ontmoeten in een bijzonder gesprek.

Partners 2017/2018:

Contact met Stichting Tilburg in Dialoog

Onze droom is dat mensen elkaar door het jaar heen op allerlei plekken, thuis, op het werk en in de vrije tijd in dialoog blijven ontmoeten.