Dialogen

Herdenken en vieren: Tilburg in Dialoog

By 9 mei 2017 No Comments
Herdenken en Dialoog - tilburg in dialoog

‘Herdenken’ koppelen we vaak automatisch aan oorlogsslachtoffers: de jaarlijkse Nationale Herdenking op 4 mei of de Nederlandse Veteranendag op 24 juni bijvoorbeeld. Maar herdenken kan ook een moment of ritueel zijn om stil te staan bij andere gebeurtenissen uit je verleden.

Wat is herdenken voor jou?
Hoe herdenk je?
Betrek je er anderen bij?

Deze vragen komen aan de orde tijdens de dialoogavond die op 31 mei wordt georganiseerd door de Bibliotheek Tilburg Centrum in samenwerking met Tilburg in Dialoog.
Deze avond organiseren we in aanloop naar een bijeenkomst op 15 juni waar we in gesprek gaan met veteranen over herdenken.

In de dialoog gaat het niet om één waarheid, om goed/fout of gelijk/geen gelijk, maar om het delen van verhalen die verbinden, verrijken en inspireren. Aandachtig, waarderend luisteren staat centraal. Deel jouw persoonlijke ervaringen met ‘Herdenken’ tijdens een dialoog met 5 à 7 mensen die elkaar meestal niet kennen. Aan tafel zit ook een in de methodiek getrainde gespreksbegeleider. Die dialoogmethodiek bestaat uit vier stappen, die je met elkaar doorloopt: Kennismaken, Ervaringen delen, Dromen en Doen.

Deelnemen aan Tilburg in Dialoog?

De dialoogavond over ‘Herdenken’ begint om 19.30 uur in de Bibliotheek Tilburg Centrum.
Deelnemen is gratis, graag van tevoren aanmelden. Hoe u zich kunt aanmelden leest u HIER.